Tasarım, Kodlama, Premium Accounts

Tasarım, Kodlama, Premium Accounts


  Windows XP için TCP/IP ve NBT yapılandırma parametreleri

  Paylaş
  avatar
  BlackPearl
  Moderatör
  Moderatör

  Aktiflik :
  10 / 99910 / 999

  Mesaj Sayısı : 169
  Uzmanlık : Null
  Kayıt tarihi : 21/07/08

  default Windows XP için TCP/IP ve NBT yapılandırma parametreleri

  Mesaj tarafından BlackPearl Bir Çarş. Haz. 09, 2010 2:31 am

  Windows XP için TCP/IP ve NBT yapılandırma parametreleri

  NBT

  Tüm NBT parametreleri,

  HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Serv
  ices anahtarının iki farklı alt anahtarından birinde bulunan kayıt
  defteri değerleridir.

  •Netbt\Parameters


  Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Burada
  Bağdaştırıcı Kimliği, NBT’nin bağlı olduğu ağ bağdaştırıcısını
  gösterir. Bağdaştırıcı Kimliği ile Ağ Bağlantısı arasındaki ilişki,
  HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Cont
  rol\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\Bağdaştırıcı
  Kimliği\Connection anahtarı incelenerek belirlenebilir. Bu
  anahtarlardaki Name değeri, bir ağ bağlantısı için Ağ Bağlantıları
  klasöründe kullanılan adı sağlar. Sonraki anahtarların altındaki
  değerler her bağdaştırıcı için farklıdır. Bilgisayar DHCP üzerinden
  yapılandırılırsa, parametre değişiklikleri bir komut kabuğunda ipconfig
  /renew komutu çalıştırıldığında etkili olur. Aksi durumda, bu
  parametrelerden birindeki değişikliğin etkili olması için bilgisayarı
  yeniden başlatmalısınız.


  Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nden yapılandırılabilen standart parametreler  Aşağıdaki
  parametreler, TCP/IP bileşenlerinin yüklenmesi sırasında Denetim
  Masası’ndaki Ağ aracı tarafından varsayılan değerlerle yüklenir. Kayıt
  Defteri Düzenleyicisi (Regedit.exe) kullanılarak değiştirilebilirler.

  BcastNameQueryCount

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayaç
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFF
  Varsayılan: 3
  Açıklama: Bu değer, NetBT’nin belirli bir ad sorgusunu yanıt almadan kaç kez yayımlayacağını belirler.

  BcastQueryTimeout

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 100 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 0x2ee (750 ondalık)
  Açıklama: Bu değer, aynı ad için art arda yayımlanan ad sorguları arasındaki zaman aralığını belirler.

  CacheTimeout

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 60000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 0x927c0 ( 600000 milisaniye = 10 dakika)
  Açıklama: Bu değer, adların uzak ad tablosunda önbelleğe alındığı zaman aralığını belirler.

  NameServerPort

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - UDP bağlantı noktası numarası
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFF
  Varsayılan: 0x89
  Açıklama:
  Bu parametre, NetBT’nin ad sorguları veya WINS ad kayıtları gibi ad
  hizmetleriyle ilişkili olan paketleri gönderdiği hedef bağlantı noktası
  numarasını belirler. Microsoft WINS, 0x89 numaralı bağlantı noktasını
  dinler. Diğer satıcıların NetBIOS ad sunucuları farklı bağlantı
  noktalarını dinleyebilir.

  NameSrvQueryCount

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayaç
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFF
  Varsayılan: 3
  Açıklama: Bu değer, NetBT’nin belirli bir ad için WINS sunucusuna yanıt almadan kaç kez sorgu göndereceğini belirler.

  NameSrvQueryTimeout

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 100 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 1500 (1,5 saniye)
  Açıklama: Bu değer, belirli bir ad için WINS’ye art arda yayımlanan ad sorguları arasındaki zaman aralığını belirler.

  SessionKeepAlive

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 60.000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 3.600.000 (1 saat)
  Açıklama:
  Bu değer, bir oturumdaki canlı tutma iletimleri arasındaki zaman
  aralığını belirler. Bu değer 0xFFFFFFF olarak ayarlandığında canlı
  tutmalar devre dışı bırakılır.

  Size/Small/Medium/Large

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD
  Geçerli Aralık: 1, 2, 3 (Küçük, Orta, Büyük)
  Varsayılan: 1 (Küçük)
  Açıklama:
  Bu değer, yerel ve uzak adları saklamak için kullanılan ad tablolarının
  boyutunu belirler. Genellikle, Küçük yeterlidir. Bilgisayar bir proxy
  ad sunucusu olarak çalışıyorsa, ad önbelleği karma tablosu boyutunu
  artırmak için değer otomatik olarak Büyük olarak ayarlanır. Karma tablo
  sepetleri aşağıdaki gibi boyutlandırılır: Büyük: 256 Orta: 128 Küçük: 16

  Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nden isteğe bağlı olarak yapılandırılabilen parametreler

  Bu
  parametreler, genellikle kayıt defterinde bulunmaz. NetBT protokol
  sürücüsünün varsayılan davranışını değiştirmek için oluşturulabilirler.

  •BroadcastAddress

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Dört bayt, küçük endian olarak şifrelenmiş IP adresi
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Her ağ için birli yayın adresidir.
  Açıklama:
  Bu parametre, NetBT’yi yayın adıyla ilişkili tüm paketler için belirli
  bir adres kullanmaya zorlamak için kullanılabilir. Varsayılan olarak,
  NetBT her ağ için uygun olan birli yayın adresini kullanır (yani, alt
  ağ maskesi olarak 255.255.0.0 kullanılan 11.101.0.0 ağı için, alt ağ
  yayın adresi olarak 11.101.255.255 kullanılır). Bu parametre, örneğin
  ağda sıfırlı yayın adresi (UseZeroBroadcast TCP/IP parametresi
  kullanılarak ayarlanır) kullanılıyorsa ayarlanabilir. Bu durumda,
  yukarıdaki örnekte uygun alt ağ yayın adresi 11.101.0.0 olur. Bu
  parametre de 0x0b650000 olarak ayarlanır. Bu parametre geneldir ve
  NetBT’nin bağlı olduğu tüm alt ağlarda kullanılır.

  EnableProxy

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama:
  Bu değer 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, bilgisayar NBT’nin bağlı olduğu
  ağlar için bir proxy ad sunucusu olarak çalışır. Proxy ad sunucusu,
  WINS üzerinden çözümlediği adlar için yayın sorgularını yanıtlar. Bir
  proxy ad sunucusu ile, B düğümünü kullanan bir ağ, diğer alt ağlardaki
  WINS kaydı bulunan sunuculara bağlanabilir.

  EnableProxyRegCheck

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama:
  Bu parametre 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, bir yayın adı WINS’ye
  kayıtlı olduğunda veya proxy ad sunucusunun yerel ad önbelleğinde
  farklı bir IP adresiyle bulunduğunda proxy ad sunucusu bu yayın adı
  kaydına olumsuz bir yanıt gönderir. Bu özelliği etkinleştirmenin
  sakıncası, WINS’de ad için bir eşleşme olduğu sürece bilgisayarın IP
  adresini değiştirmesinin engellenmesidir. Bu nedenle, varsayılan olarak
  devre dışıdır.

  InitialRefreshT.O.

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 960000 - 0xFFFFFFF
  Varsayılan: 960000 (16 dakika)
  Açıklama:
  Bu parametre, ad kaydı sırasında NBT tarafından kullanılan ilk
  güncelleştirme zaman aşımını belirtir. NBT, adları ilk kez kaydederken
  WINS sunucularına bu zaman aralığının sekizde biri (1/Cool kadar sürede
  bağlanmaya çalışır. Başarılı bir kayıt yanıtı alındığında, bu yanıt
  kullanılacak yeni güncelleştirme aralığını içerir.

  LmhostsTimeout

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 1000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 6000 (6 saniye)
  Açıklama:
  Bu parametre, LMHOSTS ve DNS ad sorguları için zaman aşımı değerini
  belirtir. Zamanlayıcıda, zaman aşımı değerinin veri arama boyutu
  bulunur. Bu nedenle, gerçek zaman aşımı, bu değerin iki katı kadar
  olabilir.

  MaxDgramBuffering

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Bayt sayısı
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 0x20000 (128 Kb)
  Açıklama:
  Bu parametre, NetBT’nin tüm datagram gönderimleri için dinamik olarak
  ayırdığı en fazla bellek boyutunu belirtir. Bu sınıra erişildikten
  sonra, ek kaynaklar yeterli olmadığı için sonraki gönderimler başarısız
  olur.

  NodeType

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 1, 2, 4, 8 (B düğümü, P düğümü, M düğümü, H düğümü)
  Varsayılan: WINS sunucu yapılandırmasına bağlı olarak 1 veya 8
  Açıklama:
  Bu parametre, NetBT’nin adları kaydetmek ve çözümlemek için kullandığı
  yöntemleri belirler. B düğümlü bir bilgisayar, yayınları kullanır. P
  düğümlü bir bilgisayar, bir ad sunucusuna yalnızca noktadan noktaya ad
  sorguları kullanır (WINS). M düğümlü bir bilgisayar, önce yayınlar
  sonra ad sunucusunu sorgular. H düğümlü bir bilgisayar, önce ad
  sunucusunu sorgular sonra yayınlar. LMHOSTS veya DNS üzerinden
  çözümlemelerde bu yöntemler kullanılır. Bu anahtar varsa, DhcpNodeType
  anahtarı geçersiz kılınır. Her iki anahtar da yoksa, ağda
  yapılandırılmış bir WINS sunucusu bulunmadığında bilgisayar B düğümünü
  kullanır. Yapılandırılmış en az bir WINS sunucusu varsa, bilgisayar H
  düğümünü kullanır.

  RandomAdapter

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama:
  Bu parametre, yalnızca birden çok ağ bağlantısı bulunan bir ana
  bilgisayara uygulanır. 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NetBT bir ad
  sorgusu yanıtında kullanacağı IP adresini tüm bağlantı arabirimlerinden
  rasgele seçer. Yanıt, genellikle sorgunun geldiği arabirimin adresini
  içerir. Bu özellik, yük dengelemesi amacıyla aynı ağda iki arabirimi
  bulunan bir sunucu tarafından kullanılır.

  RefreshOpCode

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 8, 9
  Varsayılan: 8
  Açıklama:
  Bu parametre, NetBT’yi ad güncelleştirme paketlerinde belirli bir işlem
  kodu kullanmaya zorlar. NetBT protokolü belirtimi bu alanda biraz
  belirsizdir. Microsoft uygulamalarında varsayılan olarak kullanılan 8
  değerinin istenen değer gibi görünmesine karşın, Ungermann-Bass
  uygulamaları gibi başka bazı uygulamalarda 9 değeri kullanılır. İki
  uygulamanın birlikte çalışabilmesi için aynı işlem kodunu kullanması
  gerekir.

  SingleResponse

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama:
  Bu parametre, yalnızca birden çok ağ bağlantısı bulunan bir ana
  bilgisayara uygulanır. Bu parametre 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NBT
  ad sorgusu yanıtlarında bağlı arabirimlerinden yalnızca birinin IP
  adresini kullanır. Varsayılan olarak, tüm bağlı arabirimlerin adresleri
  bulunur.

  WinsDownTimeout

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 1000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 15.000 (15 saniye)
  Açıklama:
  Bu parametre, NBT’nin başka bir WINS sunucusuna bağlanmaya çalışmadan
  önce yeniden WINS kullanmak üzere bekleyeceği süreyi belirler. Bu
  özellik sayesinde, ağ bağlantısı geçici olarak kesilen bilgisayarlar
  her WINS ad çözümlemesinin veya sorgunun tek tek zaman aşımına
  uğramasını beklemelerine gerek kalmadan önyükleme işlemlerine devam
  edebilir.

  Bağlantı Özellikleri’nden yapılandırılabilen parametreler

  Aşağıdaki
  parametreler, Ağ Bağlantıları klasöründeki Bağlantı Özellikleri
  üzerinden ayarlanabilir. Bu parametreleri doğrudan yapılandırmanız
  gerekmez.

  •EnableDns


  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama:
  Bu değer 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NBT, WINS, yayın veya LMHOSTS
  dosyası tarafından çözümlenemeyen adlar için DNS’yi sorgular.

  EnableLmhosts

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 1 (Doğru)
  Açıklama:
  Bu değer 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NBT, WINS veya yayın tarafından
  çözümlenemeyen adları varsa LMHOSTS dosyasında arar. Varsayılan olarak,
  bir LMHOSTS dosyası veritabanı dizini (Tcpip\Parameters\DatabasePath
  ile belirtilir) yoktur. Bu nedenle, NBT hiçbir eylemde bulunmaz. Bu
  değer, Denetim Masası’ndaki Ağ aracı altında bulunan Gelişmiş TCP/IP
  Yapılandırması tarafından yazılır.

  NameServer

  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: boş (adres yok)
  Açıklama:
  Bu parametre, birincil WINS sunucusunun IP adresini belirtir. Bu
  parametre geçerli bir değer içeriyorsa, aynı ada sahip DHCP
  parametresini geçersiz kılar.

  NameServerBackup

  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: boş (adres yok)
  Açıklama:
  Bu parametre, yedek WINS sunucusunun IP adresini belirtir. Bu parametre
  geçerli bir değer içeriyorsa, aynı ada sahip DHCP parametresini
  geçersiz kılar.

  ScopeId

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: Noktayla ayrılmış iki bölümden veya bir "*" simgesinden oluşan herhangi bir geçerli DNS etki alanı adı.
  Varsayılan: Yok
  Açıklama:
  Bu parametre, düğümün NetBIOS adı kapsamını belirtir. Bu değer bir
  noktayla başlamamalıdır. Bu parametre geçerli bir değer içeriyorsa,
  aynı ada sahip DHCP parametresini geçersiz kılar. Boş bir değer (boş
  dize) yok sayılır. Bu parametrenin "*" değerine ayarlanması, boş bir
  kapsamı gösterir ve DHCP parametresini geçersiz kılar.

  Yapılandırılamayan parametreler

  Aşağıdaki
  parametreler, NetBT bileşenleri tarafından dahili olarak oluşturulur ve
  kullanılır. Hiçbir zaman Kayıt Defteri Düzenleyicisi kullanılarak
  değiştirilmemeleri gerekir. Burada yalnızca başvuru amacıyla
  listelenmişlerdir.

  •DhcpNameServer


  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama:
  Bu parametre, birincil WINS sunucusunun IP adresini belirtir. DHCP
  istemci hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Geçerli bir
  NameServer değeri, bu parametreyi geçersiz kılar.

  DhcpNameServerBackup

  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama:
  Bu parametre, yedek WINS sunucusunun IP adresini belirtir. DHCP istemci
  hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Geçerli bir
  BackupNameServer değeri, bu parametreyi geçersiz kılar.

  DhcpNodeType

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 1 - 8
  Varsayılan: 1
  Açıklama:
  Bu parametre, NBT düğüm türünü belirtir. DHCP istemci hizmeti
  (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Geçerli bir NodeType değeri,
  bu parametreyi geçersiz kılar. Tam açıklama için NodeType girdisine
  bakın.

  DhcpScopeId

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: "microsoft.com" gibi, noktayla ayrılmış bir ad dizesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama:
  Bu parametre, düğümün NetBIOS adı kapsamını belirtir. DHCP istemci
  hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Bu değer bir noktayla
  başlamamalıdır. Daha fazla bilgi için, ScopeId girdisine bakın.

  NbProvider

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: _tcp
  Varsayılan: _tcp
  Açıklama: Bu parametre, RPC bileşeni tarafından dahili olarak kullanılır. Varsayılan değer değiştirilmemelidir.

  TransportBindName

  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: Yok
  Varsayılan: \Device\
  Açıklama: Bu parametre, ürün geliştirme sırasında dahili olarak kullanılır. Varsayılan değer değiştirilmemelidir.


  --------------------------------------------------
  BlackPearl

   Forum Saati Perş. Nis. 26, 2018 10:57 pm